Dawn Rousseau | Thomaston Real Estate, Plymouth Real Estate, Watertown Real Estate
«  1 - 12 of 27 »
SqFt:  2,088
Acres:  1.18
Rooms:  8
Beds:  4
Baths:  2
Half Baths:  1
SqFt:  1,088
Rooms:  4
Beds:  2
Baths:  1
Half Baths:  1
SqFt:  1,254
Acres:  1.03
Rooms:  6
Beds:  3
Baths:  2
SqFt:  1,059
Acres:  0.59
Rooms:  5
Beds:  2
Baths:  1
SqFt:  1,382
Rooms:  6
Beds:  3
Baths:  2
SqFt:  900
Acres:  0.22
Rooms:  4
Beds:  1
Baths:  1
SqFt:  1,850
Acres:  0.47
Rooms:  7
Beds:  3
Baths:  2
Half Baths:  1
SqFt:  1,202
Rooms:  5
Beds:  2
Baths:  1
Half Baths:  1
SqFt:  1,540
Acres:  0.14
Rooms:  7
Beds:  4
Baths:  1
SqFt:  1,260
Acres:  0.42
Rooms:  5
Beds:  3
Baths:  1
SqFt:  3,270
Acres:  0.96
Rooms:  6
Beds:  4
Baths:  4
SqFt:  1,240
Rooms:  5
Beds:  2
Baths:  2
Loading