Dawn Rousseau | Thomaston Real Estate, Plymouth Real Estate, Watertown Real Estate
«  1 - 12 of 19 »
SqFt:  1,188
Acres:  0.29
Rooms:  4
Beds:  2
Baths:  1
Acres:  0.12
SqFt:  1,467
Acres:  1.50
Rooms:  6
Beds:  3
Baths:  2
SqFt:  1,165
Rooms:  5
Beds:  2
Baths:  2
SqFt:  3,295
Acres:  0.92
Rooms:  9
Beds:  4
Baths:  2
Half Baths:  1
SqFt:  2,004
Acres:  0.25
Rooms:  7
Beds:  3
Baths:  1
Half Baths:  1
SqFt:  1,680
Acres:  0.62
Rooms:  5
Beds:  3
Baths:  1
Half Baths:  1
SqFt:  1,540
Acres:  0.14
Rooms:  7
Beds:  4
Baths:  1
SqFt:  2,080
Acres:  0.09
Rooms:  5
Beds:  2
Baths:  1
Acres:  1.32
Acres:  1.76
SqFt:  2,904
Acres:  0.15
Rooms:  5
Beds:  2
Baths:  3
Loading